Depolymerizační linka Zúgov - Sládkovičovo
 Sdílet

V letech 2014 - 2015 byla na Slovensku ve Sládkovičově - areál Zúgov zrealizovaná instalace depolymerizační linky na zpracování plastů. Tato linka byla dimenzovaná na zpracování 20 tun plastu denně. Jako vstupní materiál se využívá polyetylen a polypropylen, který je před použitím v depolymerizační lince upraven - jsou z něj odstraněny nečistoty.

Upravený vstupní materiál se nadávkuje do depolymerizačního zařízení, ve kterém probíhá pyrolýza při teplotách v rozsahu 400° - 500°C s použitím příměsi katalyzátoru.

Výstupní produkt je pyrolýzní olej používaný jako palivo pro kogenerační jednotku, která vyrábí elektrickou energii a dodává ji do rozvodné sítě. Dalším produktem je pyrolýzní plyn, v tomto případě využíván k ohřevu technologie linky.

…