Absorpční chlazení

Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu, to znamená, že z nevyužitelného (odpadního) tepla vyrobí chlad. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování, a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace. Absorpční chladící jednotky mohou být poháněny horkou vodou, párou, plynem, olejem, přímo odpadními výfukovými plyny nebo odpadními spalinami.

Výhody absorpčního chlazení

Absorpční chladící jednotky o výkonu 35 kW do 12.000 kW chladu.

 

Multipalivové jednotky

teplá voda, pára, spaliny, zemní plyn

Vysoká účinnost

rekuperace tepla k dalšímu vytápění / chlazení

Nízká vlastní spotřeba

o 95 % nižší spotřeba než u kompresorového chlazení

Zelená energie

šetří životní prostředí a snižuje produkci CO2

Velmi tichý provoz

široká možnost uplatnění

Vysoká účinnost

Koeficient účinnosti až 1,8

 

Výkony instalovaných jednotek závisí na parametrech zpracovávaného tepla. Dle údajů o teplotě a množství dostupného tepla Vám zpracujeme předběžné odhady.

 

Mám zájem o analýzu

Pracovní princip absorpčních chladičů

Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu, to znamená, že z nevyužitelného (odpadního) tepla vyrobí chlad. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.

LiBr roztok, který pracuje jako absorbent, absorbuje výpary z chladiva. Odpaření chladiva se koná při nízkém tlaku. Zředěný roztok, který obsahuje vstřebávané chladící páry, se zahřívá na vyšší tlak.

Odpařováním kapalného chladiva ve výparníku se ochlazuje chlazená voda. Páry chladiva jsou pohlcovány roztokem LiBr.

V ProChill (twin design) absorpčním stroji, nejprve horká voda prochází vysokotlakým generátorem, a pak přes nízkotlaký generátor ke zvýšení účinnosti cyklu.

Chladivo prochází sérií procesů chladicího cyklu. Jedná se zejména o odpařování, absorpci, čerpadlo, kondenzaci, škrcení a expanzi. Během tohoto cyklu chladivo absorbuje teplo z nízkoteplotního zdroje tepla, uvolní jej v kondenzátoru při vyšší teplotě.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Železárny

slévárny, hutě

Bioplynové stanice

kogenerace, turbíny

Čističky odpadních vod

chemické závody

Kotelny na biomasu

spalovny, elektrárny, cementárny

Alternativní zdroje tepla

Geotermální a solární zdroje tepla

Reference

Hledáte jiné produkty?