Řízení kvality elektrické energie

Kvalita elektrické energie představuje řadu parametrů jako jsou přepětí a podpětí v síti, fázová nesouměrnost napětí, nízký účiník, harmonické zkreslení, mikro výpadky sítě atd., které různým způsobem ovlivňují hladký provoz připojených elektrických zařízení, jejich životnost i efektivitu. Veškeré problémy odhalí důkladná analýza, kterou provádí kvalifikovaný pracovník certifikovaným zařízením.

 

O kvalitě elektrické energie

Nedostatečná kvalita elektrické energie se na elektrických spotřebičích projevuje například zahříváním motorů, transformátorů a vedení, které vede ke zkracování jejich životnosti nebo okamžité poruše. Důsledky špatné kvality elektrické energie v síti jsou výpadky výroby, snižování životnosti zařízení, růst nákladů na údržbu, zbytečné investice do posilování výkonu, snížená kvalita výrobků a časové i energetické ztráty. Vše výše zmíněné vede ke společnému cíli, a tím jsou finanční ztráty.

Dále dochází k náhodným výpadkům automatických zařízení, nestabilitě provozu pohonů a jejich poruchám, poškozování elektroniky, náhodným výpadkům počítačových systémů řízení výroby atd.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.