Produkty pro úsporu elektrické energie.
  Popis technologie   Využití   Reference   Ke stažení

Energy Saver

Energy Saver je zařízení, které zvyšuje kvalitu elektřiny a optimalizuje ji pro potřeby daných elektrospotřebičů. Díky této optimalizaci dochází ke zkvalitnění jednotlivých složek elektřiny a dále pak ke snížení spotřeby elektrické energie. Důsledkem je také prodloužení životnosti daných spotřebičů. Energy Savery jsou vždy navrhnuty a sestaveny na základě podrobné analýzy elektřiny v daném objektu. Každá jednotka je zkonstruována a vyrobena na míru, a přímo upravuje jednotlivé složky elektřiny tak, aby dosahovaly požadované kvality pro optimální chod elektrických zařízení.

Specifikace zařízení

Základem technologie Energy Saver je transformátor s několika odbočkami na vstupu i výstupu transformátoru. Tyto odbočky jsou přepínány pomocí tyristorového řízení, čímž je na výstupu ze zařízení udržováno trvale stejné napětí v rozmezí +/- 1 % na každé fázi. Díky tomu dochází k vyrovnání fázové nesouměrnosti a na výstupu ze zařízení je napětí všech tří fází vyrovnané.
Všechny jednotky obsahují přepínač do bypass módu pro případ jakékoli poruchy, automatický bypass pro případ výkyvu v elektrické síti, analyzátor sítě a řídící jednotku s LCD displejem. Volitelnou součástí technologie je dálkový monitoring, záznam dat a přepěťová ochrana. Dále pak kompenzace jalové energie a filtr harmonického zkreslení.

Výhody Energy Saver

Projektovaná a v praxi ověřená životnost Energy Saver je více než 20 let.
Naše společnost poskytuje 5 let garance na transformátor a 2 roky na elektronické součásti.

 

Garantovaná úspora

Dálkový monitoring

Řídící jednotka

Automatický bypass

Rozsah 16 A – 4.545 A

Životnost více než 20 let

 

Výše úspor s Energy Saver

6 - 12 %

Motorová zátěž

8 - 18 %

Kombinovaná zátěž

10 - 22%

Světelná zátěž

Výše úspory elektrické energie po instalaci technologie Energy Saver závisí na kvalitě elektřiny daného objektu.
Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesnou kalkulaci úspor.

 

Mám zájem o analýzu

Nežádoucí vlivy a jejich eliminace

Zobrazení průběhu napětí v elektrické síti.

V současné době je v České republice a EU napětí v elektrické síti 230 V (+/- 10 %). To znamená, že dle této normy se může napětí v síti pohybovat v rozmezí 207 - 253 V. Většina elektrospotřebičů je však projektovaná na úroveň napětí v rozsahu 220 - 230 V. Přepětí, podpětí a časté výkyvy napětí mají nežádoucí vliv na spotřebu a životnost jednotlivých spotřebičů. Energy Saver upravuje hladinu napětí pro potřeby elektrických zařízení na ideální úroveň tak, aby bylo dosaženo nejnižší ampérové zátěže. Nejedná se tedy o snížení napětí, ale o nalezení ideálního poměru mezi napětím a proudem, což vede k úspoře spotřeby elektrické energie.

Napětí mezi jednotlivými fázemi se v mnoha případech liší i o více než 5 V. Následkem toho je, že převod elektrické energie na mechanický otáčivý pohyb není souměrný a motor neběží plynule. To je kompenzováno vyšším odběrem proudu. Fázová nesouměrnost napětí má tedy nežádoucí vliv na spotřebu elektrické energie a účinnost elektromotorů. Energy Saver upravuje hladinu napětí jednotlivých fází samostatně, výstupem ze zařízení je tedy jednotná výše napětí všech tří fází.

Nízký účiník je způsobený především kvalitou dodávané elektřiny a elektrickými motory. Každý motor má tendenci vyrábět elektrickou energii, tím ale vyrábí jalový výkon, což je elektrická energie, která není převedena na práci spotřebičů, ale na energii tepelnou. Dochází k přehřívání vodičů, snížení životnosti zařízení a zvýšení spotřeby elektrické energie. Energy Saver obsahuje kompenzaci účiníku, tento je kompenzován směrem k jednotlivým spotřebičům. V současné době instalované kompenzace účiníku se zaměřují pouze na zamezení dodávky jalové energie do rozvodné sítě a neřeší jalovou energii u elektrospotřebičů ve vnitřní síti. Zařízení ES je schopné zvýšit účiník v reálném čase, dochází ke kompenzaci jalové energie ve vnitřní síti daného objektu v rozsahu 5-20 ms. Čím je účiník vyšší, tím je elektrická energie efektivněji spotřebována. Ideální hodnota účiníku je cos φ 0,95 - 0,99.

Vyšší harmonické kmitočty vznikají v důsledku zatížení, která zkreslují sinusový průběh elektrického proudu. Takovým zatížením je mimo jiné používání počítačů, UPS a frekvenčních měničů. Dochází tedy ke zvýšení vyšších harmonických kmitočtů hlavně 3, 5, 7, 9. Vyšší harmonické kmitočty mají negativní vliv na životnost strojů a zařízení. Energy Saver obsahuje filtr harmonického zkreslení, který upraví kmitočty vyšších harmonických frekvencí na ideální hladinu 50 Hz. Dodáváme i filtr harmonického zkreslení v reálném čase, který upravuje kmitočty vyšších harmonických frekvencí v rozsahu 5-20 ms.

Výkyvy a rázy v síti a časté kolísání napětí jsou způsobeny spínáním a vypínáním elektrických zařízení, záložních zdrojů, změnami v síti a kvalitou dodávky elektřiny. Tyto přechodové jevy mají negativní vliv na namáhání a životnost elektrických spotřebičů. Energy Saver eliminuje tyto přechodové jevy a výkyvy elektřiny a zamezí jejich přístupu k jednotlivým spotřebičům, tím dochází k prodloužení jejich životnosti.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Průmyslový sektor

průmyslové podniky, výrobní závody, potravinářské podniky

Osvětlení

Výrobní haly, sportovní haly, stadiony, parkoviště, veřejné osvě

Veřejný sektor

budovy státní správy, městské úřady, školy, školky

Cestovní ruch

hotely, penziony, restaurace, kavárny, cukrárny

Zemědělství

bioplynové stanice, zemědělská družstva, chlévy, stáje

Komerční prostory

wellness centra, aquaparky, nákupní centra

Domácnosti

rodinné domy, bytové jednotky, developerské projekty

Hledáte jiné produkty?