Kompenzace účiníku

Nízký účiník je způsobený především kvalitou dodávané elektřiny a elektrickými motory. Každý motor má tendenci vyrábět elektrickou energii, tím ale vyrábí jalový výkon, což je elektrická energie, která není převedena na práci spotřebičů, ale na energii tepelnou. Dochází k přehřívání vodičů, snížení životnosti zařízení a zvýšení spotřeby elektrické energie.

V současné době instalované kompenzace účiníku se zaměřují pouze na zamezení dodávky jalové energie do rozvodné sítě, my se soustředíme na řešení jalové energie ve vnitřní síti investora. Kompenzace účiníku může být součástí Energy Saveru. 

Výhody kompenzace účiníku

 

Snížení zahřívání kabelů

Snížení spotřebované el. energie

Prodloužení životnosti el. vedení

Ochrana instalovaného zařízení

Snížení plateb za pokuty

Dálkový monitoring

 

Výše úspory elektrické energie po instalaci technologie Energy Saver závisí na kvalitě elektřiny daného objektu.
Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesnou kalkulaci úspor.

 

Mám zájem o analýzu

Klasický (nechráněný) -  osazen kondenzátory, stykači a regulátorem. Rozvaděč lze použít pro provozy, kde není velké harmonické zkreslení a je dostačující rychlost spínání pomocí stykačů.

Na rozdíl od klasické kompenzace jsou kondenzátory předsazeny ochrannými tlumivkami. Tyto kompenzace se instalují do provozů, kde je zvýšené harmonické zkreslení způsobené nelineárními spotřebiči, jako jsou např. frekvenční měniče, výbojková a zářivková svítidla, řízené pohony, svářečky apod.

Klasické stykače jsou nahrazeny polovodičovými moduly, které jsou schopny v kombinaci se speciálním regulátorem jalového výkonu spínat až 17x/sec. Používají se většinou v automobilovém průmyslu, kde je velký podíl výkonu dvoufázových svářeček (bodovek), ale i v menších provozech zámečnického charakteru a obecně tam, kde je rychlá změna proudové zátěže. (jeřábové a lanové dráhy, výtahy el. bagry apod.). Dále se tyto tzv. bezkontaktní kompenzace používají tam, kde musí být zajištěna „čistota“ spínání, (telekomunikace), kdy se eliminuje šíření přechodových jevů po síti vznikající při sepnutí klasickým stykačem.

Používá se pro eliminaci kapacitního výkonu v el. síti (rozsáhlé areály, letiště, nádraží, FVE, kde jsou velké vzdálenosti VN kabelů). Kaskáda dekompenzačních tlumivek je spínána stykači, řízená regulátorem.  Někdy je potřeba kombinovat tlumivky s kondenzátory.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Osvětlení

výrobní haly, sportovní haly, stadiony, parkoviště, veřejné osvě

Průmyslový sektor

průmyslové podniky, výrobní závody, potravinářské podniky

Veřejný sektor

budovy státní správy, městské úřady, školy, školky

Cestovní ruch

hotely, penziony, restaurace, kavárny, cukrárny

Zemědělství

bioplynové stanice, zemědělská družstva, chlévy, stáje

Komerční prostory

wellness centra, aquaparky, nákupní centra

Domácnosti

rodinné domy, bytové jednotky, developerské projekty

Hledáte jiné produkty?