Ušetřete díky sluneční energii 60 – 75% roční spotřeby za ohřev vody
  Popis technologie   Reference

Fototermika

Ohřev vody a vytápění představují pro domácnosti jednu z nejnákladnějších položek vynaložených na energie. Tepelná energie ze slunce je ekologicky čistá, obnovitelná a je zadarmo. I proto je její využití důležitou součástí moderní doby.

Solární ohřev využívá jako zdroj energie slunečné záření, které následně přeměňuje na teplo. Získaná tepelná energie je potom využitelná při ohřevu užitkové vody, topení nebo sušení.

Základem technologie fototermiky, respektive solárního ohřevu jsou solární kolektory, které zabezpečují přeměnu sluneční energie na teplo s co nejvyšší účinností (40-65%). Tepelná energie je následně prostřednictvím propojovacího potrubí a oběhového čerpadla s regulačním systémem distribuována do zásobníků.

Provoz solárního ohřevu je možný jen při přímém osvitu solárních kolektorů, proto je v našich klimatických podmínkách optimálně využitelná na přípravu teplé vody pro domácnosti do 60 – 75% roční spotřeby. Při instalacích na průmyslové objekty nebo na větší budovy se systém výroby tepla počítá jako optimální poměr k vydané investici a instalačnímu prostoru.

Výhody fototermiky

Slunce představuje jeden z nejdostupnějších a nejčistějších obnovitelných energetických zdrojů, který je všem bez rozdílu poskytován zadarmo

 

Částečná nebo úplná nezávislost na dodávkách el. energie z distribuční sítě

Široké uplatnění

Zelená energie - výroba energie z obnovitelných zdrojů

 

Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesnou kalkulaci úspor.

 

Mám zájem o analýzu

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Reference

Hledáte jiné produkty?