Přeměňte slunceční energii na elektřinu
  Popis technologie   Reference

Fotovoltaika

Slunce představuje jeden z nejdostupnějších a nejčistějších obnovitelných energetických zdrojů, a proto je i oblastí, která zaznamenala v posledních letech největší pokrok. Pod pojmem fotovoltaika se rozumí jednoduchý proces přeměny sluneční energie na elektrickou prostřednictvím elektrochemických procesů. Už v roce 1830 byl Antoinem Césarem Becquerelem pozorován fotovoltaický jev, ale až v roce 1950 byl vytvořen první fotovoltaický článek, který předznamenal nový rozmach fotovoltaických zdrojů.

Přeměna sluneční energie na elektrickou je dnes založena na síťových, hybridních a ostrovních systémech technologií s možností zabezpečení energetické zálohy.

Výhody fotovoltaiky

Slunce představuje jeden z nejdostupnějších a nejčistějších obnovitelných energetických zdrojů, který je všem bez rozdílu poskytován zadarmo

 

Částečná nebo úplná nezávislost na dodávkách el. energie z distribuční sítě

Široké uplatnění

Zelená energie - výroba energie z obnovitelných zdrojů

 

Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesnou kalkulaci úspor.

 

Mám zájem o analýzu

Fotovolatické systémy

Nejčastějším a nejjednodušším řešením transformace a distribuce vyrobené elektrické energie ze slunečního záření je standardní propojení fotovoltaických panelů a distribuční sítě prostřednictvím střídače. Fotovoltaický střídač mění jednosměrnou energii získanou ze slunce a fotovoltaických panelů na střídavou. Výstupní parametry střídače jsou závislé na parametrech distribuční sítě. On-grid střídač není provozuschopný bez přítomnosti síťového napětí na svorkách střídavé strany.

Tento typ zdroje je vhodný pro účely využití elektrické energie k částečné nebo úplné vlastní spotřebě (domácí spotřebiče, průmyslová zařízení) nebo k prodeji energie energetickým podnikům. Síťová technologie se standardně používá při realizaci fotovoltaických farem, a je rovněž oblíbeným řešením při střešních aplikacích fotovoltaických panelů.

Výhodami implementace on-grid – síťového systému jsou jednoduchost realizace, vyšší přímá účinnost, přímé připojení do sítě a nižší investiční náklady. Nevýhodou je závislost na přítomnosti distribuční sítě a v mnohých případech nutná regulace spotřeby vyrobené energie.

Ostrovní systémy se využívají především u instalací vzdálených od standardních zdrojů elektrické energie, respektive u aplikací s požadavkem nezávislého napájení.

Princip ostrovních fotovoltaických systémů je založen na dodávce elektrické energie, která je získána ze slunce a zpracována tak, aby zabezpečila požadované, nominální elektrické parametry spotřebičů. Protože je sluneční záření nestabilním zdrojem energie (mraky, mlha, teplota…), zabezpečení stability procesu dodávek elektrické energie se u ostrovních systémů řeší akumulací energie v bateriích. V čase snížené spotřeby, resp. zvýšených dodávek elektrické energie ze slunce, je tato „přebytečná“ energie akumulována do baterií a následně využita v čase, kdy není možné zabezpečit dostatek energie z fotovoltaických panelů.

Sestava ostrovního systému je složena ze třech základních celků

  • nabíječky, která elektrickou energii ze slunce transformuje na jednosměrnou, vhodnou pro nabíjení baterií
  • baterie, které udržují energetickou stabilitu systému a zabezpečují nezávislost
  • střídač, který přeměňuje jednosměrnou energii z baterií na střídavou energii s požadovanými parametry

Systém je tedy schopen dodávat jak střídavou, tak jednosměrnou energii a off-grid střídač rovněž umožňuje připojit do systému další alternatívní zdroje, jako jsou větrná turbína nebo dieselagregát.

Hlavní výhodou ostrovních systémů je absolutní nezávislost na distribuční síti. Nevýhodou je technologicky náročnější a dražší instalace a rovněž přerušení dodávky elektrické energie v případě oslabení výroby a nedostatečné zásoby elektrické energie.

Hybridní systém je vlastně ostrovní systém s možností připojení do distribuční sítě. Spojuje výhody ostrovních a síťových systémů a vytváří tím ideální zdroj energie pro domácnosti, které si takto vytvářejí alternatívní, nezávislý zdroj k běžné distribuční síti. Řešení je velmi podobné jako u ostrovních systémů, skládá se opět z nabíječky, baterie a střídače. V tomto případě je střídač schopný automatického připojení k distribuční síti a kontroly odběru mezi sítí a fotovoltaikou, případně dalším alternatívním zdrojem.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Reference

Hledáte jiné produkty?