Zpracování odpadu

LBG Moravia nabízí unikátní řešení zpracování odpadů, jehož výsledkem je maximální materiálové využití odpadu a energetické zhodnocení nerecyklovatelného zbytku, který dnes končí na skládce nebo ve spalovně. Dochází k plýtvání důležitými surovinami a k poškozování životního prostředí.

Odpady obsahují mnoho cenných surovin vhodných k přímému využití. Různé druhy plastů, organická biomasa, kovy, sklo a inertní materiály je možné po separaci využít jako kvalitní surovinu pro další výrobu a zpracování. Vytříděním vhodných složek z komunálního odpadu a provedením jejich mechanické úpravy (drcením a tříděním), lze získat alternativní palivo s vysokou výhřevností. Takto získané palivo je využíváno například pro výrobu elektřiny a tepla.

 

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.