Biomasa jako zdroj tepla a elektrické energie
  Popis technologie   Ke stažení

Zplyňování biomasy

Pod pojmem zplyňování (gasifikace) označujeme přeměnu pevného organického materiálu - biomasy na plynné palivo prostřednictvím tepla a zplyňovacího média. Zplyňovacím médiem může být vzduch, kyslík s vodní párou nebo vzduch s vodní párou. K termickému zplyňování, na rozdíl od konkurenčních metod, dochází až za vysokých teplot.

Vzniklý plyn je možné využít v kogenerační jednotce na výrobu tepla a elektrické energie, popřípadě jako palivo pro kotle. Výhřevnost plynu vždy závisí nejen na typu suroviny, ale také na typu zvoleného generátoru.

Specifikace zařízení

Zplyňovací generátory s pevným (nebo také sesuvným) ložem mají pracovní teplotu v rozmezí od cca 750°C do cca 1100°C v závislosti na typu zplyňovače. Jako zplyňovací médium se v drtivé většině aplikací používá vzduch. Generátory jsou vhodné především pro rostlinnou biomasu ze zemědělského nebo dřevozpracujícího průmyslu, kde je předem známé složení vstupní suroviny. Podle způsobu proudění suroviny a vzduchu lze generátory rozdělit do tří základních skupin.

Protiproudý

Surovina vstupuje do generátoru shora, vzduch proudí nahoru. Výstup produkovaného plynu je realizován v horní části reaktoru.

Souproudý

Surovina vstupuje do generátoru shora, vzduch je přiváděn ze strany – skrz stěnu – a proudí dolů. Výstup produkovaného plynu je realizován v dolní části reaktoru, pod roštem.

S křížovým proudem

Surovina vstupuje do generátoru shora, vzduch se přivádí ze strany – skrz stěnu - a produkovaný syntézní plyn je odváděn také skrz stěnu naproti vstupu vzduchu.

Výše popsané generátory jsou vhodné především pro rostlinnou biomasu ze zemědělského nebo dřevozpracujícího průmyslu, kde je předem známé složení vstupní suroviny.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Soubory ke stažení

Hledáte jiné produkty?