Analýza stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem. Výsledkem je komplexní rozbor současného stavu, včetně zhodnocení jednotlivých veličin s jejich grafickým zobrazením. Součástí tohoto podrobného rozboru je také návrh opatření včetně vyčíslení úspor a náratnost investic, které smluvně garantujeme. V případě realizace je cena analýzy odečtena.