Výroba elektrické energie z odpadního tepla
  Popis technologie   Využití   Ke stažení

ORC (Organic Rankine cycle)

Technologie ORC (Organic Rankine cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii. Pracuje na stejném principu jako parní turbíny, neboť mají podobný tepelný cyklus. Odlišuje se však v použití teplonosného média, v tomto případě se jedná o chladivo, které se odpařuje i při nižších teplotách, než je bod varu vody. Jednotky ORC zpracovávají teplo o nízkém až středním tepelném potenciálu, v rozsahu teplot 80 °C až 150 °C. V případě využití tepla ze spalin instalujeme dodatečný tepelný výměník.

Výhody ORC

Technologie ORC (Organic Rankine Cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii.

 

Nulová potřeba paliva

využívají pouze odpadní teplo

Nulové emise

šetří životní prostředí a snižuje produkci CO2

Široká škála jednotek

30 – 800 kWe výkonu

Zvýšení účinnosti

vyšší efektivita primárního zdroje

Energetická soběstačnost

pokrytí vlastní spotřeby

Nízké náklady

na provoz i údržbu

 

Výkony instalovaných jednotek závisí na parametrech zpracovávaného tepla. Dle údajů o teplotě a množství dostupného tepla Vám zpracujeme předběžné odhady.

 

Mám zájem o analýzu

Provozní médium ORC se nejprve prostřednictvím deskových výměníků ohřívá a mění se na vysokotlakou páru. Poté vstupuje pod tlakem do expandéru, který roztáčí a tento expandér následně roztáčí generátor elektrické energie. Poté se pára chladí v kondenzátoru (opět deskové výměníky), tím se zkapalní a celý koloběh se opakuje.

Instalace technologie ORC spočívá v napojení jednotky na zdroj odpadního tepla (např. chladící okruh kogenerační jednotky). Jednotka ORC využívá odpadní teplo k výrobě elektrické energie, a zároveň umožňuje snížit výkon / odstavit chladiče nouzového chlazení (tyto zůstávají zapojeny v systému pouze pro nouzový režim odstávky ORC). Jednotka ORC tak snižuje náklady hned dvakrát – jednak elektřinu vyrábí, a zároveň dochází k úspoře elektrické energie spotřebované na chladičích a čerpadlech chladícího okruhu. Celkový proces kombinované výroby elektřiny a tepla se tedy stává efektivnějším.

 

 

ORC LT: Vstupní teploty v rozmezí 85 - 105°C

ORC LT 111

Množství tepla < 1,6 MWth

 • 55 kWe
 • 75 kWe
 • 90 kWe
 • 110 kWe
 • 132 kWe

ORC LT 221

Množství tepla < 3,5 MWth

 • 110 kWe
 • 132 kWe
 • 160 kWe
 • 185 kWe
 • 200 kWe
 • 220 kWe
 • 250 kWe
 • 280 kWe
 • 315 kWe

ORC LT 241

Množství tepla < 4 MWth

 • 200 kWe
 • 220 kWe
 • 250 kWe
 • 280 kWe
 • 315 kWe
 • 355 kWe

ORC LT 442

Množství tepla < 7 MWth

 • 2 x 132 kWe
 • 2 x 160 kWe
 • 2 x 185 kWe
 • 2 x 200 kWe
 • 2 x 220 kWe
 • 2 x 250 kWe
 • 2 x 280 kWe
 • 2 x 315 kWe

ORC HT: vstupní teploty v rozmezí 105 - 150°C

ORC HT 111

Množství tepla < 1,5 MWth

 • 90 kWe
 • 110 kWe
 • 132 kWe
 • 160 kWe
 • 185 kWe

ORC HT 121

Množství tepla < 2 MWth

 • 160 kWe
 • 185 kWe
 • 200 kWe
 • 220 kWe
 • 250 kWe
 • 280 kWe

ORC HT 221

Množství tepla < 3 MWth

 • 185 kWe
 • 200 kWe
 • 220 kWe
 • 250 kWe
 • 280 kWe
 • 315 kWe
 • 355 kWe
 • 370 kWe

ORC HT 241

Množství tepla < 4 MWth

 • 280 kWe
 • 315 kWe
 • 355 kWe
 • 370 kWe
 • 400 kWe
 • 450 kWe
 • 500 kWe

ORC HT 442

Množství tepla < 6 MWth

 • 2 x 185 kWe
 • 2 x 200 kWe
 • 2 x 220 kWe
 • 2 x 250 kWe
 • 2 x 280 kWe
 • 2 x 315 kWe
 • 2 x 350 kWe
 • 2 x 370 kWe

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Železárny

slévárny, hutě

Bioplynové stanice

kogenerace, turbíny

Čističky odpadních vod

chemické závody

Kotelny na biomasu

spalovny, elektrárny, cementárny

Alternativní zdroje tepla

Geotermální a solární zdroje tepla

Soubory ke stažení

Hledáte jiné produkty?