Využití sluneční energie

Výhoda využití sluneční energie je především v částečné nebo úplné nezávislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční sítě, přičemž slunce představuje trvale udržitelný a ekologický zdroj, jehož energie může využít každý.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.