Absorpční chlazení - projektová dokumentace
 Sdílet

Pro menší energetickou společnost sídlící na Slovensku jsme vyhotovili Prováděcí projektovou dokumentaci instalace Absorpční chladící jednotky Thermax TAC L5 E1 o chladícím výkonu 600 kW, v jednotlivých provozních souborech:

 • Návrh technického řešení části topné vody z KGJ a přípojka topné vody pro Absorpční chladící jednotku
 • Návrh technického řešení okruhu pro chlazenou vodu
 • Návrh technického řešení připojení chlazené vody do vzduchotechnických jednotek
 • Návrh technického řešení a rozvod chladící vody pro chladič, vč. připojení chladiče
 • Návrh měření a regulace
 • Provozní soubory elektroinstalace

 

Cílem projektu je dodávka Absorpční chladící jednotky a zpracování nevyužitého tepla pocházejícího v letním období z kogeneračních jednotek instalovaných u zadavatele pro výrobu chladu.

 

Absorpční chladící jednotka vyrobí studenou vodu, která bude použita pro potřeby chlazení ve VZT jednotkách, jako alternativní náhrada za klasické kompresorové chlazení. Vzhledem k tomu, že zadavatel má k dispozici teplo z kogeneračních jednotek, je výroba chladu v Absorpční jednotce ekonomičtější.

 

Základní technická specifikace:

Absorpční chladící jednotka:

 • Výkon: 600 kW
 • Vstupní teplota chlazené vody: 12 °C
 • Výstupní teplota chlazené vody: 6 °C
 • Průtok chlazené vody: 85,7 m3/hod
 • Množství dodaného tepla: 759 kW

 

Realizací projektu bude docíleno plné využití tepelného potenciálu kogeneračních jednotek, které budou provozovány celoročně. Teplo bude v zimním období využito na topení a v letním období přeměněno na chlad, tzv. trigenerace. Elektřina bude produkována po celý rok a nebude třeba ji nakupovat z distribuční sítě, tím bude dosaženo velmi zajímavé ekonomické návratnosti celého projektu.

… …