JACOBS DOUWE EGBERTS – případová studie
 Sdílet

Pro světově známou společnost JACOBS DOUWE EGBERTS, která u nás provozuje pražírnu kávy, jsme zhotovili Případovou studii: Využití odpadního tepla pražiček kávy a instalace Absorpční chladící jednotky v areálu společnosti.

Cílem zhotovené případové studie bylo předložit zadavateli ucelený soubor informací o využití tepla pražiček kávy a jeho přeměně na chlad prostřednictvím absorpční chladící jednotky včetně rozvodů a vyústění chladu ve výrobních prostorách. Nedílnou součástí této studie byly také technické informace a kompletní cenová nabídka potřebných komponentů.

 

Navrhovaným řešením je instalace spalinových výměníků na výduchy spalin z jednotlivých pražiček, tím dojde k vytvoření samostatného horkovodního okruhu u každého spalinového výměníku. Tyto horkovodní okruhy budou přivedeny do akumulační nádrže, díky této akumulační nádrži bude eliminováno kolísání množství vyráběného tepla, vzhledem k časovému využití jednotlivých pražiček.

Z akumulační nádrže bude teplá voda rozvedena do jednotlivých kotelen. V těchto kotelnách bude toto teplo spotřebováno, tedy využito pro topení jednotlivých objektů v areálu společnosti, tím bude dosaženo razantního snížení spotřeby zemního plynu v jednotlivých kotelnách.

Spotřeba tepla v kotelnách však bude plně využita pouze v zimním období, pro využití tepla v letním období bude instalována Absorpční chladící jednotka, která z takto získaného tepla vyrobí chlad, ve formě studené vody. Tento chlad bude následně použit pro chlazení stávajících vzduchotechnických jednotek, čímž dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. Je také možné tento chlad využít v nově instalovaných vzduchotechnických jednotkách a tím podstatně zvýšit teplotní komfort na jednotlivých pracovištích, případně je možné zvolit kombinaci obou těchto možností.

 

Základní technická specifikace:

Absorpční chladící jednotka:

  • Výkon: 320 kW
  • Vstupní teplota chlazené vody: 12 °C
  • Výstupní teplota chlazené vody: 6 °C
  • Průtok chlazené vody: 45,8 m3/hod
  • Množství dodaného tepla: 430 kW

 

Do této studie jsou zahrnuty veškeré komponenty potřebné k bezvadnému provozu budoucího díla, tedy spalinové výměníky, absorpční chladící jednotka, chladiče, akumulační nádrž, speciální ochlazovače vzduchu, veškeré potrubí, izolace, armatury, klapky, MaR atd. Součástí studie jsou také technické listy hlavních komponentů a cenová nabídka na veškeré potřebné komponenty i montážní práce, včetně velmi zajímavé ekonomické návratnosti celého projektu.

…