Korado, a.s. - absorpční chlazení
 2018  Sdílet

Instalace Absorpční chladící jednotky Thermax 5G 2E C o chladícím výkonu 434 kW společně se spalinovým výměníkem o tepelném výkonu 604 kW v areálu společnosti Korado, a.s.

Konkrétním řešením je zpracování nevyužitého tepla spalovací komory lakovny a následná výroba chladu pro potřeby technologie a prostorů svařovny. Součástí dodávky je instalace spalinového výměníku, čímž došlo k vytvoření teplovodního okruhu, tedy zdroje tepla pro Absorpční chladící jednotku. Tento teplovodní okruh slouží také jako zdroj tepla pro potřeby topení v zimním období. Pro chlazení Absorpční chladící jednotky byly využity stávající chladiče, okruh chladící vody je připojen ke stávajícímu okruhu chlazení.

Základní technická specifikace:
Absorpční chladící jednotka:
•    Výkon:                                                                434 kW
•    Vstupní teplota chlazené vody:                18 °C
•    Výstupní teplota chlazené vody:              12 °C
•    Průtok chlazené vody:                                  62,3 m3/hod
•    Množství dodaného tepla:                          570,1 kW

Spalinový výměník:
•    Výkon:                                                                604 kW
•    Vstupní teplota vody:                                    80 °C
•    Výstupní teplota vody:                                 100 °C
•    Průtok vody:                                                     25,5 m3/hod

 

… … … … …