PSA Peugeot Citroen - projektová dokumentace
 Sdílet

Pro společnost PSA Peugeot Citroen, významného producenta osobních automobilů, sídlící v Trnavě jsme vyhotovili Prováděcí projektovou dokumentaci instalace spalinového výměníku v jednotlivých provozních souborech:

  • Návrh technického řešení pro napojení teplé vody ze spalinového výměníku do CZT
  • Návrh měření a regulace
  • Provozní soubory elektroinstalace
  • Statický výpočet a statický posudek

 

Cílem projektu je zpracování nevyužitého tepla technologie lakovny prostřednictvím instalace spalinového výměníku o výkonu 573 kWt. Instalací spalinového výměníku dojde k vytvoření horkovodního okruhu s teplotním spádem 95 / 85 °C, který bude napojen přes oddělovací deskový výměník na CZT pro objekt a technologii lakovny. Výsledkem bude snížení nákladů na palivo v místní plynové kotelně.

Spalinový výměník bude umístěn na střeše lakovny, v místě výduchů vzdušiny na pomocné konstrukci, bude napojen na současné společné vedení vzdušiny z jednotlivých výduchů. Průtoky, teploty a složení vzdušiny byly vyhodnoceny samostatným technickým měřením emisí.

Realizací projektu bude docíleno plné využití tepelného potenciálu vzdušiny z lakovny a zároveň také bude dosaženo velmi zajímavé ekonomické návratnosti celého projektu.

… … … …